Monika Larini

Ma ei arva, et inimesed peaksid aina oma mugavustsoonist väljumisega tegelema. Pigem peaks püüdma oma harjumuspärase maailma piire laiendada, seni tundmatuid olukordi enda jaoks mõnusaks ja huvitavaks elada. See on vaatepunkti küsimus. Karjäärinõustaja või -coachi ülesanne ongi tööelu harjumuspäraseks kujunenud vaatele erinevaid perspektiive pakkuda. Nii et hetkelisest sundseisust saaksid uued inspireerivad algused, võimaluste virvarrist settiksid välja konkreetsed tegevused ja hirm tundmatu ees muutuks uudishimuks peagi tuttavaks saava vastu.

Minu nõustajakäekiri on kujunenud erialase akadeemilise hariduse ja valdavalt loomingulistes keskkondades töötamise koosmõjus. Nõustajana võib minust suurem tugi olla neile, kelle jaoks töö on eneseteostus ja osa isiklikust identiteedist. Samuti aitab isiklik karjääripöörde kogemus mul tundlikumalt toetada inimesi, kes on astumas põhimõttelisema karjäärimuutuse suunas. Sõltumata sellest, kas see on teadlikult planeeritud või välistest teguritest tingitud ja ootamatu.

Suur osa minu tööelust on olnud seotud kultuurivaldkonnaga. Mul on olnud õnne töötada väga inspireerivates, emotsionaalsetes ja eriilmelistes organisatsioonides, tehes kaasa nende erinevaid arengufaase. See on treeninud mind tähele panema ja analüüsima erinevaid töökultuure ning aru saama sellest, mis inimesi erinevates olukordades avab, käivitab, innustab. 

Väga sageli on minu töistel tegemistel olnud ka rahvusvaheline mõõde, mis on õpetanud harjumuspäraseid tegevusi ja mõttemalle teisteski kultuurides arusaadavaks “tõlkima”.

Mul on teatriteaduse teadusmagistri kraad Tartu Ülikoolist. Uuel karjäärikeerul viis süvendatud huvi töösuhete vastu mind õppima organisatsioonikäitumist Tallinna Ülikooli ja edasistele õpingutele Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi karjäärinõustaja koolitusprogrammis ning karjääricoachi treeningprogrammis Inglismaal. 

Mul on riiklik karjäärinõustaja kutsetunnistus ja Fireworki karjääricoachi litsents ning olen ka erinevate psühholoogiliste testide (isiksuse, vaimsete võimete ja tööalaste suundumuste) litsentseeritud läbiviija.

Kui minu senine töökogemus ametist lähtuvalt mingite ühisnimetajate alla viia, siis:

  • olin 4 aastat dramaturg ja kirjandustoimetaja Eesti Näitemänguagentuuris ja Eesti Draamateatris;
  • olin 16 aastat tegevjuht Eesti Teatri Agentuuris, Eesti Instituudis ja Eesti Etendusasutuste Liidus;
  • õpetasin 8 aastat põhitöö kõrvalt teatri ja stsenograafia ajalugu ning teooriat Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias.

Alates 2019. aastast olen pühendunud ainult nõustajatööle. Esimesed paar aastat töötasin riiklikus karjäärinõustamissüsteemis, mis andis mulle väga mitmekülgse kliendikogemuse ja ka arusaamise minu enda olemusest ning piiridest nõustajana. Soov tegutseda paindlikumalt nii sisulises kui geograafilises mõttes ja professionaalsest kogemusest kasvanud julgus segatuna loomuomase kärsituse ning unistustega viisid Larini² nõustamise sünnini 2021. aasta esimestel päevadel.

Iga nõustamisprotsess on omal moel ühe inimese tööelu loona lahti sõlmimine ja sellele mitmete valikuvõimalustega järje pakkumine. Just nagu muinasjutus, ainult selle teadmisega, et ühegi tee otsas neist kolmest võimalikust ei söö draakon kuningapoega ära. Nõustaja töö ongi aidata nõustataval jõuda oma elu läbimõeldud ja hirmudeta tulevikustsenaariumiteni. Olen tänulik, et saan neil teekondadel saatjaks olla.

Kontakt