Organisatsioonide nõustamine

Vahel tuleb organisatsioonide elus ette olukordi, mille lahendamiseks on vaja leida lisakompetentse. Olgu siis seetõttu, et igapäevaselt ei olegi nõustajat, värbajat või koolitajat organisatsiooni struktuuris vaja. Või seetõttu, et on tegevusi, mille läbiviimisel tuleb kasuks organisatsiooni igapäevatöö filtriteta värske kõrvalpilk.

Larini² nõustamine saab aidata professionaalselt lahendada järgmisi olukordi:

  • teha organisatsiooni auditit ning kaardistada selle optimaalne struktuur ja tegevused;
  • luua uusi koostööviise lähtuvalt tiimiliikmete isikuomadustest ja tuumoskustest;
  • viia läbi koondamisnõustamine ja/või toetada töötajaid töösuhte lõpul;
  • värvata uusi töötajaid;
  • viia läbi sisekoolitusi;
  • pakkuda töötajatele individuaalset karjäärinõustamist ja -coachingut.

Organisatsioonide arengule võivad abiks olla ka kodulehe grupinõustamiste ja koolituste rubriigis pakutavad võimalused.

Kontakt