Nõustamine looverialade professionaalidele

Kaasaegses töömaailmas räägitakse aina enam loovusest kui töötaja ühest väärtuslikumast omadusest. Kui aga just loov olemine ongi igapäevatöö, saavad nii töö kui loovuse mõiste hulga mitmekülgsemaid tähendusvarjundeid. Looverialadel on inimese identiteet väga tugevalt tööga põimunud ja võimalik töine rahulolu peidab end sageli oluliselt keerukamates mustrites kui lihtsalt eneseteostus.

Kui minust oli saanud karjäärinõustaja ja -coach, hakkasin üsna pea ka oma varasemast tööelust endiselt väga koduse kultuurivaldkonnaga tihedamat koostööd tegema. See on suunanud mind täiendama oma nõustamistehnikaid ka loomepsühholoogia alaste teadmistega, mis aitab toetada just neid töiseid olukordi, mis asuvad isikliku ja avaliku aina muutuval piirialal.

Enamlevinud teemad, millega nõustamisele tullakse:

  • loominguline väsimus ja läbipõlemine;
  • toimetulek kriitika ja äraütlemistega; 
  • kuidas hoida loovust?
  • kuidas toetada eneseusku?
  • kuidas mõjutavad isikuomadused loojanatuuri?
  • kollektiivse ja isikliku loomingu vahelised pinged;
  • loomingurutiin;
  • uute loominguliste väljakutsete otsimine;
  • erialaste enesetäiendusvõimaluste, ümbritseva kultuurivälja ja toetusvõimaluste parem tundmine;

Nõustamisega seoses on võimalik teha ka tööalaste suundumuste, isiksuse ja vaimsete võimete testi.

Aeg ja koht

Üks nõustamine kestab kuni 1,5 tundi ja seda saab läbi viia nii silmast-silma kohtumistena Kadriorus asuvas nõustamistoas kui virtuaalkohtumistena.

Tasu

Ühe nõustamiskohtumise hind sõltub väga erinevatest asjaoludest (ühekordne kohtumine vs pikem nõustamistsükkel; testimine; soodustused lähtuvalt töisest hõivatusest või kuulumisest loomeliitu jne), jäädes vahemikku 50 – 100 eurot. Täpse hinna ja ajakava lepime kokku nõustamisele eelnevas suhtluses.

Kontakt