Individuaalne karjäärinõustamine

Nõustamisele on põhjust tulla nii praktilise tööturu ja haridusteemalise info saamiseks kui ka oma pikema tööalase arengu planeerimiseks ning sisemiste ressursside avastamiseks. 

Nõustaja on:

 • praktilise info jagaja olukordades, kus on vaja tööturul, õppimisvõimalustes või vahel ka kultuuriruumis navigeerimise oskust;
 • tööandja ootusi tundev toimetaja portfooliote, elulookirjelduste ja motivatsioonikirjade viimistlemisel ning tööintervjuude simuleerimisel;
 • professionaalne teekaaslane, kes aitab töistest muutustest liitlase teha ning seni abstraktsel ettekujutusel isiklikust töömaailmast reaalseks eesmärgiks sõnastuda ja selle saavutamiseks tegevuskava luua.

Enamlevinud teemad, millega karjäärinõustamisele tullakse:

 • enda parem tundmaõppimine; 
 • erinevate õppimis- ja enesetäiendusvõimalustega tutvumine;
 • töösuhte lõppemine ja sellest tulenevate muudatustega toimetulek;
 • karjääripööre;
 • rahulolematus tööga, uute väljakutsete otsimine; 
 • tööelu alustamine peale õpinguid;
 • tööturule naasmine peale eemalolekut;
 • avarama pildi loomine tööturul toimuvast.

Nõustamisega seoses on võimalik teha ka tööalaste suundumuste, isiksuse ja vaimsete võimete testi.

Aeg ja koht

Üks nõustamine kestab kuni 1,5 tundi ja seda saab läbi viia nii silmast-silma kohtumistena Kadriorus asuvas nõustamistoas kui virtuaalkohtumistena.

Tasu

Ühe nõustamiskohtumise hind sõltub väga erinevatest asjaoludest (ühekordne kohtumine vs pikem nõustamistsükkel, testimine, soodustused lähtuvalt töisest hõivatusest), jäädes vahemikku 50 – 100 eurot. Täpse hinna ja ajakava lepime kokku nõustamisele eelnevas suhtluses.

Individuaalne arenguprogramm

Uuringud näitavad, et kõige rohkem on oma tööeluga rahul ja motiveeritud need inimesed, kes teevad tööd, mis peegeldab seda, kes nad tegelikult on. Selle arenguprogrammi eesmärk ongi aidata kliendil jõuda tööni, mis on kohakuti tema tegeliku olemusega, tugineb tema loomupärastele tugevustele ja ning võimaldab tegutseda lähtuvalt väljakujunenud väärtustest.

Programmi kolm etappi: uuri, unista, avasta, pakuvad läbi erinevate arutelude, harjutuste, testide, eneseanalüüside ja loovülesannete turvalise raamistiku uue tööelu kavandamiseks.

Programmi esimene osa aitab (taas)avastada isiksuslikke eripärasid ja analüüsida seni tehtut. Selles etapis saate selge ettekujutuse oma isikuomadustest, huvidest, teadmistest, väärtustest, eesmärkidest ja motivaatoritest ning kaardistate oma peamised tugevused ja arengusoovid.

Arenguprogrammi teine faas inspireerib laiendama oma harjumuspärast ettekujutust võimalikust tulevasest tööelust, unistama, fantaseerima ja erinevate soovide vahel isikupäraseid kombinatsioone looma.

Programmi kolmandas faasis keskendume kõige sobivama uue karjääritee praktilisele ettevalmistamisele.

Kellele arenguprogramm sobib?

Programm on väljatöötatud inimestele, kes tahavad muuta oma tööelu ja soovivad oma plaanid enesega tutvust uuendades põhjalikult läbi analüüsida.

Programmi ajakava

Arenguprogramm koosneb 10 – 12 umbes tunniajasest kohtumisest ja kodutöödest nende vahel. Programmi esimeses faasis oleks hea kohtuda kord nädalas, hiljem võiks kohtumiste vahele jääda pisut pikem “settimisaeg”. Arvestada tuleks minimaalselt 3 kuu pikkuse protsessiga. Sõltuvalt kliendile sobivast koostöörütmist võib protsess laotuda ka kuni kuuele kuule.

Kus kohtumised toimuvad?

Arenguprogrammi saab läbi viia nii silmast-silma kohtumistena Kadriorus asuvas nõustamistoas kui virtuaalkohtumistena.

Tasu

Arenguprogrammi kogumaksumus on 1500 eurot ja seda saab tasuda ka osade kaupa.

Kontakt